Els requisits d’una factura per tal que sigui legal

És qualsevol factura vàlida en l’àmbit legal? Per tal que ho sigui, quins aspectes s’han de tenir en compte de forma imperativa?

Tota factura emesa o rebuda per empresaris, professionals o autònoms ha de complir una sèrie de requisits, entre d’altres:

  • La data en la qual s’emet la factura.
  • El número de factura i sèrie a la qual correspon. La numeració ha de ser única i correlativa. Podem crear diferents sèries de facturació per als diversos establiments de l’empresa.
  • Les dades fiscals del professional o empresa que emet la factura i les del receptor. S’hi han d’incloure dades completes (nom i cognoms o raó social en cas d’empresa) i domicili complet.

A més, s’haurà de tenir en compte el detall de l’operació, base imposable, els tipus d’IVA i quota, així com el total de la factura. Si, a més, s’aplica retenció (IRPF) s’haurà d’especificar tant el % de retenció com l’import específic. En el cas que s’apliquin diferents tipus d’IVA, s’ha de diferenciar cada % d’IVA, Base imposable i import per cadascun d’ells.

Si teniu qualsevol dubte al respecte, podeu contactar amb nosaltres i resoldrem els vostres dubtes.

2 comentaris

Deixa el teu comentari

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de privacitat

Te podemos ayudar?