Avís Legal

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom: Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal)
Domini: assessoriatransversal.com
Domicili: carrer Transversal, 160 Ppal. 1a – 08225 Terrassa (Barcelona)
CIF: 39185711J
Correu electrònic de contacte: info@assessoriatransversal.com

Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si s’escau resultin d’obligat compliment.

Ús del Portal

Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.
Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (de 25 de Maig de 2016), podeu consultar tota la informació relativa a la política de privacitat en aquesta pàgina.

Propietat intel·lectual i industrial

Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc .), titularitat de Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal).

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal).

L’USUARI haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) .

Exclusió de garanties i responsabilitat

Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’ un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Yolanda Vergara Gasca (Assessoria Transversal) i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Te podemos ayudar?