La jubilació activa. Què és i com funciona?

La jubilació activa és una nova modalitat de jubilació en la qual es compatibilitza la pensió de jubilació i una activitat laboral. Amb aquesta mesura, es pretén contribuir a la sostenibilitat del sistema de pensions i, alhora, afavorir aquelles situacions en què un treballador ja ha arribat a l’edat de jubilació però vol seguir realitzant una feina remunerada.

El Real Decreto-Ley 5/2013, del 15 de març va introduir la figura del pensionista actiu, a partir del 17/3/2013. Per accedir a aquesta nova modalitat hi ha una sèrie de requisits concrets, com per exemple haver complert l’edat que en cada cas resulti d’aplicació (les persones que el 2018 es jubilin als 65 anys i acreditin 36 anys i 6 mesos cotitzats, o els que es jubilin als 65 anys i 6 mesos, en cas contrari) i als quals s’aplicarà un percentatge determinat a la respectiva base reguladora. A més, el treballador ha d’haver assolit el 100% de la pensió màxima; el 2018 s’acredita havent cotitzat durant 35 anys i 6 mesos.

Per saber més sobre la jubilació activa, podeu consultar els següents articles:

Si us trobeu en una edat propera a la de jubilació i voleu saber com accedir a la jubilació activa, contacteu amb nosaltres i us assessorarem.

Deixa el teu comentari

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de privacitat

Te podemos ayudar?